byggnadsvård

arkiv och historiska studier

antikvarisk dokumentation

antikvariska förundersökningar och åtgärdsförslag, projektering,  antikvarisk kontroll och slututlåtande

underlag och program för vård, varsam ombyggnad eller restaurering

vård- och underhållsplan 

rådgivning

 

gäller byggnadsmiljöer, enskilda byggnader eller del av byggnader, utvändiga och invändiga åtgärder, lösa och fasta inredningar, tekniska installationer m.m.

webbkarta   Arkindus startsida