historiska studier


arkiv och historiska studier

som kunskapsunderlag inför bevarande, restaurering, återanvändning och utveckling av kulturhistoriska byggnader, områden eller miljöer

även som arbetsunderlag i samband med t.ex. översiktplaner, detaljplaner, bevarandeprogram och inför exploatering av områden  eller miljöer

redovisning och sammanställning i form av rapporter, böcker, broschyrer, utställningar m.m.

som underlag till projekt eller som fristående studier

historiska studier avseende kulturlandskap, bebyggelse, industrier och teknik, företag och produkter, arkitektur och design

webbkarta   Arkindus startsida